Stichting Regthuysje Schermerhorn

Westeinde 1
1636 VB Schermerhorn

Postadres:
Westeinde 22
1636 VE Schermerhorn

+31 6 87035127
regthuysjeschermerhorn@gmail.com
www.regthuysje.nl
KvK: 86368591
Fiscaalnummer: 863945041
Rabobank: NL 12 RABO 0308 1939 62

Stichting Regthuysje Schermerhorn

Doelstelling:

  • Het beheren en instandhouden van 't Regthuysje in Schermerhorn.
  • Het monumentale pand herbestemmen als museum over het leven in Schermerhorn van de 17e tot de 19e eeuw waarbij de focus ligt op het leven van de rechter, schepenen en de rechtszaken in die periode.
  • Het in eigendom verkrijgen van 't Regthuysje zodat het pand ook in de toekomst behouden blijft voor de gemeenschap van het dorp Schermerhorn.

Beloningsbeleid:

  • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
  • Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.
Meer informatie over Het Regthuysje en het beleid voor de komende twee jaar kunt U vinden in ons beleidsplan.

Beleidsplan 2022 -2023


Anbi
Stichting 't Regthuysje is een algemeen nut beogende instelling.'

Westeinde 1
1636 VB Schermerhorn

Postadres:
Westeinde 22
1636 VE Schermerhorn

+31 6 87035127
regthuysjeschermerhorn@gmail.com
www.regthuysje.nl
KvK: 86368591
Fiscaalnummer: 863945041